Kvalitný mixér: výber dôvery

Piesok je piesok každej zložky v zmesi a vrstvou lepidla na povrchu piesok zariadenia efektívne. Mixér (sandmixer) pomocou valca s relatívneho pohybu koľajových panva, umiestnená medzi dvoma materiálmi, valcovanie a brúsenie akcie brúsenie materiálov miešačka drvené materiály a materiály. Je výroba tehál, kremničito-vápenatých tehál, betónu, tehál, žiaruvzdorných tehál, drvený a zmiešané s Popolček, kotol troska, troska chvosta a priemyselného odpadu troska ako ideálne zariadenie pre tehál-robiť surovín.