Dierovacie stroje normálne prevádzkové predpisy

Dierovacie stroje normálnej prevádzky:
1. stlačte pracovníci musia byť vyškolení, hlavný prístroj štruktúry, výkon, oboznámený s činnosťou a na získanie povolenia na prevádzku predtým, ako môžu fungovať nezávisle.
2. bezpečnosť a kontrolu zariadení na správne používanie prístrojov, svojvoľne odvolá.
3. skontrolovať nástroj stroj disk, pripojenia, mazanie a iných častí a ochrana prístroja správne, nainštalujte zomrieť skrutku pevne, nepohybujú.
4 stroj by mal byť prázdny pred spustením 2-3 minút, kontrola nohy brzdy ovládacieho zariadenia, ako je flexibilita, známe pred použitím, nie cez beh.
5. formy Pevná horná a dolná zomrieť sú na zabezpečenie správnej polohe, umyť ruky sa pohybujú skúste otáčania stroj (prázdne automobily), aby zabezpečili, že práca v plesní v dobrých podmienok.