Úspech spolupráca s Jordánskom zákazníka

Úspech spolupráce so zákazníkmi Jordánsko


Júna 2016, Jordánsko zákazník pán Omar prišiel na návštevu našej spoločnosti, aby prediskutovali spoluprácu záležitosťou pre tryskanie izba a

maliarske izbe. Spoločnosti generálny riaditeľ pán Chen mal sprevádzať s našimi zákazníkmi nahliadnuť do našej výrobnej linky, stroje

pracovné podmienky a office.


Po kontrole, pán Chen mal dlhú diskusiu s našimi zákazníkmi pokiaľ ide o technicképarametrov a niektoré ďalšie

spoluprácu. Pán Omar je úplne uspokojiť s naše stroje a služby podpísalobjednávky zmluvy s našou spoločnosťou a zostal na večeru

spoločne. Sme presvedčení, že s jeho pomocou našich výrobkov bude mať veľký pokrok v Jordánsku trhu.