Zákazníci v USA zakúpia štyri pieskovacie stroje

12. poradie mesiaca Thi s : zákazníci v USA kupujú štyri pieskovacie stroje s


Dňa 12. mája naši zákazníci navštívili našu továreň a diskutovali o podrobnej konfigurácii a pracovnej efektívnosti stroja podľa potrieb zákazníka.


Odstreľovanie   stroj bol zobrazený na stránkach. Skúsenosti zákazníka boli veľmi uspokojivé.


Zákazník zákazníka

Spokojnosť našej výrobnej linky a produktu bola navrhnutá. Uveďte vysoký stupeň hodnotenia. Podľa potrieb zákazníkov spoločnosť odporučila zákazníkom :

1. Tryskacie stroje s hákmi
2. Tryskacie zariadenie s valcami
3. miestnosť na pieskovanie
4. Stroj na trhacie stroje

Tieto stroje môžu čistiť malé odliatky, veľké nádrže, oceľové konštrukcie, oceľové dosky atď.

AA2508E0DB87B784DCA935582F9C9A5F.jpg